Zpíváme si... ♫

 

Adámku náš...

Mámo, táto...

Měla babka...

Já do lesa nepojedu..

Když jsem šel z hub...


 Byla jedna Káča

 

Byla jedna Káča, co se chtěla vdát.                     

Čert to na ní viděl, šel s ní tancovat.   

Na krk mu skočila, dokola s ním točila,   

na krk mu skočila, dokola s ním točila..

 

Čert se jí moc líbil, že byl rohatý,

že měl v pekle teplo a byl bohatý.

Když nemoh na nohy, tahala ho za rohy,

když nemoh na nohy, tahala ho za rohy.

 

Hned si chtěla Káča toho čerta brát,

pořád se ho ptala, jak moc ji má rád.

Čert na to: Pro tebe chtěl bych třeba do nebe,

ble, ble ble, pro tebe, půjdu rovnou do nebe.

 

Když se čerti ženili

 

Když se čerti ženili, bylo právě teplo,

tancovali rejdovák až jim z šosů teklo.

Ten nejstarší Lucifer jako kozel skákal,

až se kopnul do palce a pak v koutku plakal.