Pravidla v MŠ

 

Aby se nám ve školce všem líbilo a neměli jsme mezi sebou neshody, máme domluvená pravidla, která dodržujeme.

 

Pravidlová kytička pro děti

 • Kouzelná slovíčka otvírají srdíčka - umím říci prosím, děkuji, dobrý den, na shledanou, promiň.
 • Všichni jsme kamarádi a máme se rádi! :-) Chováme se k sobě přátelsky, neděláme si naschvály, vážíme si a respektujeme jeden druhého.
 • Vzájemně si nasloucháme. Posloucháme, co kamarád nebo dospělý říká, neskáčeme si do řeči.
 • Umíme se spolu domluvit, spory neřešíme rukama, ale slovem.
 • Když je mi něco nepříjemné, svěřím se.
 • Vážíme si všeho, co druhý vytvoří. Neničíme kamarádovi hru ani práci.
 • Každý něco umí, všichni jsme důležití.
 • Bereme jen to, co nám patří.
 • Pomáháme si! :-)
 • Neděláme zbytečný hluk, šetříme zdraví své i ostatních dětí.
 • Udržujeme pořádek a čistotu, každá věc má své místo - proto ji tam vracíme.
 • Chráníme sebe i přírodu.

Pravidla pro dospělé

 • Své dítě předávejte vždy ve třídě paní učitelce.
 • Do mateřské školy patří jen děti zdravé (děti nemocné se samy necítí dobře, běžný režim je pro ně zátěží a zároveň přenášejí infekci na další zdravé děti v kolektivu a i na učitelky),jeví-li při příchodu do MŠ dítě známky nemoci, nemusí být do MŠ přijato.
 • Omlouvejte své děti včas z obědů - nejdéle do 07:00 ráno, při náhlém onemocnění je možné oběd vyzvednout (jen první den). Pokud oběd nebude odhlášen, jeho cena bude následující den navýšena o provozní náklady (celkem 50 Kč za neodhlášený oběd). Také nezapomínejte oběd opět přihlásit - vedoucí školní jídelny 737 498 778.
 • Budova školy se v 08:00 zamyká - pokud potřebujete přivést dítě do MŠ později, můžete tak učinit po předchozí domluvě s paní učitelkou nebo telefonicky na čísle 604 947 374.
 • Sledujte informace a nástěnky.
 • Potřebujete-li si s paní učitelkou promluvit, je to možné při předávání dětí, delší rozhovor si předem domluvte na dobu, kdy není sama u dětí.
 • Chce-li dítě ukázat kamarádům narozeninový dárek, drahou věc atp., předejte jej raději paní učitelce, která si dárek společně s dětmi prohlédne a uloží na bezpečné místo.
 • Pro lepší adaptaci na MŠ si mladší děti mohou brát s sebou oblíbeného plyšáka...
 • Využívejte možnost zapojovat se přímo do činnosti školky, nebojte se nabídnout pomoc, vlastní aktivitu, nápad...
 • Máte-li jakoukoliv pochybnost o nějaké skutečnosti, činnosti školky apod., informujte se raději přímo u personálu školky, rády Vám pomůžeme a vše vysvětlíme.
 • Udržujte pořádek ve školce i v okolí a veďte k tomu i své děti.
 • Volte pro děti vhodnou obuv do MŠ - bačkory, sandály, i na vycházky (nevhodné jsou pantofle).
 

Desatero pro rodiče budoucích prvňáčků

 • Denně kontroluji aktovku a deníček svého prvňáčka za jeho přítomnosti.
 • Denně kontroluji pouzdro s tužkami a pastelkami, podle potřeby vše ořežu. Tužek by mělo mít dítě v zásobě několik.
 • Učím dítě samostatnosti, ale v přípravě školních potřeb a pomůcek dítěti pomáhám, společně je rovnáme do aktovky na správná místa.
 • Školní pomůcky koupím raději až po dohodě s vyučujícím.
 • Veškeré pomůcky a věci do školy opatřím jmenovkou nebo alespoň monogramem.
 • Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném, příjemném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na práci. Kde nemá dítě k dispozici svůj pokoj, mělo by mít alespoň svůj koutek se stolem a židlí ve správné velikosti.
 • Příprava na vyučování by měla být pravidelná, aby si dítě upevnilo pracovní návyky a měla by být rozdělena na kratší časové úseky, nejlépe 2x15 minut.
 • Každý den si v klidu s dítětem povídám o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho otázky.
 • O společných kulturních zážitcích (rozhlas, televize, divadlo...) si s dítětem vyprávím, snažím se mu vysvětlit, čemu nerozumnělo. Tím rozvíjím nenásilnou formou jeho rozumové chápání.
 • Své dítě chválím a povzbuzuji za drobné úspěchy. Povzbuzení a pochvala motivuje dítě více než hrozba trestu, nezlobím se, když se mu ve škole něco nepovedlo, společně se snažíme o nápravu.